Silverman’s kännetecken på begåvning


Kännetecken på begåvning

“Characteristics of Giftedness Scale” utarbetades första gången av Linda Kreger Silverman 1973 och har utvecklats till ettt screening verktyg för bedömning av potentiell begåvning. I originalet används en 4 gradig skala från “stämmer inte” till “stämmer bra”.

 

Kännetecken på Begåvning

 1. Väl utvecklat logiskt tänkande
 2. Snabb inlärningsförmåga
 3. Stort ordförråd
 4. Bra minnesförmåga
 5. Kan koncentrera sig i längre perioder
 6. Känslig
 7. Visar medlidande/empati
 8. Perfektionist
 9. Intensiv
 10. Moraliskt känslig
 11. Stark nyfikenhet
 12. God uthållighet vid intresse
 13. Hög energinivå
 14. Föredrar äldre vänner/vuxna
 15. Har flera olika intressen
 16. Humoristisk
 17. Lärt sig läsa tidigt/ visat intresse tidigt
 18. Intresserad av rättvisa
 19. Visar moget omdöme
 20. Lyhörd betraktare
 21. Livlig fantasi
 22. Mycket kreativ
 23. ifrågasätter auktoriteter
 24. visar god räkneförmåga
 25. bra på pussel
 26. lär sig självständigt

 

original: Characteristics of Giftedness Scale 2014

http://www.gifteddevelopment.com/


 

i “Giftedness 101” sid. 109 anger Silverman ytterligare 12 tecken på begåvning för förskolebarn;

 

 1. tidig och rik språkutveckling
 2. tycker om och är snabb i problemlösning
 3. tidig användning av symbolsystem och kapacitet för symboliskt språk
 4. mera komplexa lekmönster
 5. personlig mognad
 6. förhöjd koncentration
 7. intuitiva insikter
 8. tidigt intresse för tid (t.ex.klockor, kalendrar)
 9. förstår bokstäver innan två års ålder
 10. kan räkna till 10 innan tre års ålder.
 11. klarar lägga ett 20 bitars pussel vid 3 år.
 12. kan läsa lättlästa böcker vid 4 år

 

 

 

 

KAE-2015