brainchild


Välkommen till Brainchild hösten 2016!

20-21 november

poster_160908-temp2-624x463

 

Varmt välkomna till en ny upplaga av Brainchild!

 

I höst arrangeras en dag för allmänheten den 20 november och en dag för yrkesverksamma i skolvärlden den 21 november.

 

Följ oss på Facebook här; Brainchild på FB

Mer information finns på hemsidan; https://www.brainchild.org/

 

 

 


Pressmeddelande  •  2016-03-22 10:45 CET

 

 

Den 2 april står Tekniska museet värd för ett event med fokus på särbegåvade unga. Brainchild är den första föreläsningsdag som hålls i Stockholm för särskilt begåvade unga och deras anhöriga. Ett liknande evenemang har bara anordnats en gång tidigare i Sverige.

 

Vanligt hos särskilt begåvade barn är att de lär sig ovanligt snabbt, lätt blir uttråkade av repetition och tänker intensivt. De som inte får stimulans på rätt nivå kan bli inåtvända eller stökiga. Lika gärna som att vara bäst i klassen kan de därför vara skoltrötta hemmasittare eller få en felaktig bokstavsdiagnos. Syftet med eventet är att skapa större insikt och ge användbara verktyg för att hantera några av de utmaningar som kommer med ett sätt att tänka som inte följer standardmallen.

 

I höstas öppnade Tekniska museet det nya science centret MegaMind, museets största satsning någonsin. Utställningens mål är att stärka barn och ungas tekniska självförtroende genom att de själva får prova, utforska och laborera sig fram till nya idéer och se hur de kan bli till verkliga innovationer. Över 200 barn med olika funktionsförutsättningar har deltagit i idé- och designfasen och ca 500 barn har användartestat installationerna i en över två år lång co-creation-process.

 

Tekniska museet arbetar hela tiden för att vara ett tillgängligt museum. Därför är det spännande att erbjuda ett seminarium med föreläsningar som behandlar den mänskliga hjärnans mångfald och ämnen såsom högkänslighet, studieteknik, hämmande perfektionism och prestationsångest. Vi vill att en stimulerande vardag och gemenskap ska vara tillgänglig för alla unga.

 

Samtliga föreläsningar teckentolkas.

 

För mer information
Anna Velander Gisslén, kommunikationsansvarig, anna.gisslen@tekniskamuseet.se, 0708-95 65 20, 08-450 56 27

Johan Nyh, projektledare Brainchild, jnyh@rocketmail.com (telefonkontakt efter överenskommelse)

 

Om arrangörerna
Eventet arrangeras i samarbete med Filurum Sverige och Mensa GCP (Gifted Children Program).

Filurums nätverk, som består av drygt 1 500 föräldrar och professionella, ordnar kontinuerligt evenemang med syfte att utbyta erfarenheter inte minst erbjuda de särskilt begåvade barnen möjligheter att träffa likasinnade.

Mensa GCP är ett nätverk bestående av ideellt engagerade föräldrar, informatörer och andra som tycker frågan är viktig. Nätverket anordnar bland annat träffar och GCP-informatörerna arbetar med att sprida kunskapen i skolorna.

 

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 346 600 besökare 2015.

 


 

mer information finns på; https://brainchild2016.wordpress.com/