Filurum Sverige – om särskild begåvning (särbegåvning) på Facebook


Filurum Sverige – om särskild begåvning (särbegåvning) 

Facebook;

 

Filurum Sverige - om särskild begåvning (särbegåvning) har delat SENG - Supporting Emotional Needs of the Gifteds inlägg. ... See MoreSee Less

Gifted diverse children may be at a disadvantage in school because they are often not offered the same gifted curriculum and opportunities.

View on Facebook

Brainpool helghäng! ... See MoreSee Less

Hälsning från Anton 20 till alla särskilt begåvade unga i Sverige som inte än bestämt sig för att komma till vårt Helghäng 17/2. Info och anmälan på www.brainpoolsweden.com. Kom. 👊☀️...

View on Facebook

Känner ni till någon känd person som är särskilt begåvad? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Filurum Sverige - om särskild begåvning (särbegåvning) har delat Brainpools foto. ... See MoreSee Less

Brainpoolsweden. Brainpool - den självklara samlingsplatsen för alla särskilt begåvade unga. Nu bjuder vi in alla potentiella medlemmar till en dag fylld av spännande och utmanande aktiviteter ti...

View on Facebook

Någon som har erfarenhet av IES (Engelska skolan) och barn som är särbegåvade? ... See MoreSee Less

View on Facebook

Filurum Sverige - om särskild begåvning (särbegåvning) har delat Thomas B. Fordham Institutes foto. ... See MoreSee Less

Schools have long failed to cultivate the innate talents of many of their young people, particularly high-ability girls and boys from disadvantaged and minority backgrounds. This failure harms the eco...

View on Facebook

Filurum Sverige - om särskild begåvning (särbegåvning) har delat sitt inlägg. ... See MoreSee Less

Beställning görs via inbetalning till företaget Aninor med swish eller till Handelsbanken.Info på bilden.

View on Facebook

Filurum Sverige - om särskild begåvning (särbegåvning) har delat SENG - Supporting Emotional Needs of the Gifteds inlägg. ... See MoreSee Less

A lot of gifted individuals suffer from low self-esteem. They may focus on their mistakes, and few are willing to admit that they might be gifted in any area.

View on Facebook

Filurum Sverige - om särskild begåvning (särbegåvning) har delat SENG - Supporting Emotional Needs of the Gifteds inlägg. ... See MoreSee Less

For emotionally intense gifted high schoolers, dating can be a major source of stress - they always worry about the worst possible outcome.

View on Facebook

Introduktionsbrev Susan Sommarlund
UB40MP 2018-01-24

Hej föräldrar till förskolebarn,
jag skall under vårterminen 2018 skriva min masteruppsats på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Min studie kommer att handla om särskilt begåvade/särbegåvade barn i förskoleålder. För att samla in material till arbetet skulle jag vilja genomföra intervjuer och observationer. Om du upplever att ditt barn kan vara särbegåvat/särskilt begåvat och bor i Stockholmstrakten skulle jag vilja intervjua dig, räkna med ca 30 min. Min tanke är att möta dig på den förskola där ditt barn går, inom februari - mars. Jag har även som avsikt att intervjua den pedagog som arbetar med ditt barn samt att genomföra en kort deltagande observation med ditt barn. Detta kommer att dokumenteras med hjälp av anteckningar/ljudupptagningar.

Jag har fått tillstånd av administratören att dela min förfrågan just i detta forum. I mitt arbete utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.

Om du är intresserad av att delta eller önskar ytterligare information om studien är du välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms universitet.

Susan Sommarlund
Mobilnr: 073 4436610
Mailadress: susan.sommarlund@icloud.com

Magnus Kilger (handledare)
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
106 91 Stockholm
Telefon: 08-120 765 60
Mailadress: magnus.kilger@buv.su.se

Med vänliga hälsningar,
Susan Sommarlund
... See MoreSee Less

View on Facebook