Leta Hollingworth


Besök filurum.nu för att läsa Filurums texter.

Filurum.se är i dagsläget inte Filurums egen adress, men det har utlovats att domänen ska släppas till Filurum under oktober 2019. När så har skett så kommer även denna adress att leda till Filurums officiella hemsida, som nu enbart finns på adressen filurum.nu.

Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Leta Hollingworth

Hollingworth gjorde mycket för att även begåvade flickor skulle uppmärksammas, vilket inte alltid var fallet.

“IQ tester bevisade att det existerar begåvade flickor”

-Hollingsworth 1926

 

Hollingworth fokuserade på miljön likaväl som arv. Hennes arbete fokuserade på de psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga förutsättningarna för de begåvade barnen.

Hollingworth drev även en skola i New York för begåvade barn och många av hennes akademiska metoder och principer används än i dag för begåvade barn.

1923 publicerades Hollingworth’s  Special Talents and Defects som tog upp frågor om begåvade barn med  inlärningssvårigheter.

1926 publicerades Hollingworth’s Gifted Children: Their Nature and Nurture.

En av Hollingsworth banbrytande teorier handlade om känslomässig utbildning (Emotional Education) för begåvade barn. Totalt identifierade hon 11 angelägenheter baserat på studier av begåvade barn;

 • Tillräckligt utmanande och intressant skolarbete
 • Anpassning till klasskamrater
 • Förmåga att leka med andra barn.
 • Att inte bli enstöringar
 • Att utveckla ledarskapförmåga
 • Att inte bli negativ mot auktoriteter
 • Tålamod inför andras inkompetens
 • Undvika rättshaveri beteende
 • Anpassa sig till regler och förväntningar.
 • Att förstå sitt ursprung och framtid från tidig ålder
 • Hantera svårigheterna med att vara en begåvad flicka

Hollingworth introducerade nytänkande metoder i klassrummet som används än idag exempelvis;

 • Flyttbara bänkar
 • Idrott
 • Konst och Musik
 • Hälsa och Kost
 • Moderna Språk
 • Vetenskap
 • Slöjd
 • Utflykter

KAE-2015