litteratur


Böcker på svenska;

”Se mig som jag är: Om särbegåvade barn i skolan”

Av Camilla Wallström

Argument förlag, 2010

Hur kan det komma sig att särbegåvade elever med en IQ på över 120 ofta får problem i skolan? Istället för att utvecklas till sin fulla potential blir dessa barn ofta “klassens bråkstakar” eller tysta och inåtvända. För att passa in väljer de att dölja sin förmåga.

I Se mig som jag är skriver Camilla Wallström bland annat om den utbredda missuppfattning som säger att “begåvade barn klarar sig alltid”. Forskning och erfarenheter visar att de särbegåvade barnen har lika stort behov av lärarstöd som de elever som behöver extra hjälp för att uppnå målen.

I boken kan vi läsa om:
Vad är särbegåvning?
Hur känner vi igen ett särbegåvat barn?
Hur kan skolan stötta och stimulera dessa barn?
Vad skiljer särbegåvade elever från högpresterande elever?

Se mig som jag är innehåller också flera livsberättelser där särbegåvade vuxna människor delar med sig av sin uppväxt och skoltid. Det är starka röster från en ofta glömd och förbisedd grupp människor.

 

Böcker på engelska;

”Giftedness 101”

Av Linda Silverman PhD

Springer Publishing Company; 1 edition (December 12, 2012)