olika definitioner av begåvning


Olika definitioner av begåvning

 

key-96233_640

 

 


Den är särskilt begåvad som förvånar dig vid upprepade tillfälle med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.”.

Roland S. Persson


 

“Det begåvade barnet definieras som någon som är utvecklingsmässigt avancerad  i ett eller flera områden, och därmed i behov av ett differentierat program för att kunna utvecklas i sin egen avancerade takt.

-Linda Kreger Silverman


 

“Begåvade individer är de som uppvisar enastående nivåer av begåvning (definierad som en exceptionell förmåga för resonemang och inlärning) eller kompetens ( dokumenterad prestation i de högre 10% eller mer) i en eller flera domäner. Domänerna inkluderar alla strukturerade områden med egna symbol system ( t. ex. matematik, musik, språk) och/eller uppsättning sensomotoriska färdigheter (t. ex. målning, dans, sport).”

-The National Associatiom for Gifted Children (NAGC)


“Begåvning är en högre förmåga, en större känslighet, och en större förmåga att förstå och omvandla upplevelser till intellektuella och känslomässiga erfarenheter”

-Annemarie Roeper


“En exeptionell förmåga för inlärning och en överlägsen kapacitet att tillgodogöra sig, manipulera och använda sig av abstrakta koncept och praktisk information.”

Joanne Whitmore 1980


“Begåvning är en asynkron utveckling där avancerade kognitiva förmågor och förhöjd intensitet tillsammans skapar en inre erfarenhet och medvetenhet som gör de begåvade extra sårbara och som kräver anpassningar i föräldraskap, i undervisning och i terapeutisk behandling  för att möjligöra en optimal utveckling.”

-Columbus group 1991

 

 

 

 

elfvan-2015