om mobbing


Många begåvade barn känner sig annorlunda än sina jämnåriga. Deras jämnåriga förstår dem inte alltid och tycker de är konstiga. Om de begåvade barnen inte blir sedda och förstådda kan det ibland leda till ett utanförskap och mobbing från både barn och vuxna.

 

Den här texten är skriven av en begåvad tolvårig pojke som varit mobbad.

 

one-against-all-1744093_1920


Om Mobbing

 

Det finns fem olika grupper man kan vara i en mobbingsituation, förutom att vara mobbad själv.

Grupp 1.

De som säger ifrån

Det här de som ställer sig upp mot mobbingen och säger att det inte är OK när någon säger elaka eller taskiga saker.

 

Grupp 2

De som vill säga ifrån

Det här är barn som stöder den som blir mobbad, men kommer ofta fram efteråt eller liknande och försöker ge den mobbade stöd då. Eller säger till en vuxen.  Barn som är i Grupp 2 tycker inte om mobbing och skulle tillhöra Grupp 1 om de vågade eller av någon annan anledning känner att de inte kan stå upp mot mobbaren.

 

Grupp 3

De tysta

I den här gruppen hamnar flesta när det händer mobbing. De håller sig utanför och stöder ingen sida.

Flera av de som är i Grupp 2 brukar uppträda så här när mobbing sker. Men de flesta skulle nog vilja stödja den mobbade, men vågar inte av rädsla för att de ska bli mobbade själva.

 

Grupp 4

De som hejar på

De i Grupp 4 är inte med och mobbar själva direkt men deltar genom att stå i bakgrunden och heja på mobbarna med olika grader av entusiasm.  Den här gruppen brukar man inte se som ett problem. Men det är de som får mobbarna att känna att de får makt/popularitet genom mobbing. De är det största problemet eftersom att de visar mobbaren att han är supportad av några i gruppen.

 

Grupp 5

De som mobbar.

I Grupp 5 är de som gör det mesta av mobbingen. Det är alltid de som startar eller triggar igång mobbing. Går fram och knuffar till. Säger elaka saker osv. I den här gruppen finns de ”traditionella” mobbarna. De mobbar för att få makt/popularitet vilket visas genom hur många som stöder dem i Grupp 4.


Vad kan man göra åt mobbing?

Om det bara är några få som är i Grupp 4, så kan det vara så att mobbaren slutar eftersom att mobbaren känner att den inte har någon uppbackning.

Om det är tillräckligt många i Grupp 1 och 2 så kanske fler i Grupp 3 säger ifrån om mobbingen. Då så kanske de i Grupp 4 märker att många är emot dem och slutar heja på mobbaren.

Det finns undantag med mobbare som fortsätter även när hela gruppen är emot dem och när detta sker så finns det troligtvis inget sätt att få dem att sluta. Då så känner de bara att de inte kan ta sig ur det här och att det fortsätter eftersom att det är enklare att fortsätta mobba än att inte göra det.

Det finns också vuxna/ lärare som mobbar. Då måste man byta skola.

 

 

 

Mobbing påverkar alla, inte bara den som mobbas.

 

 


I vilken grupp är du?