Pedagog Värmland- en dag om särskild begåvning


Besök filurum.nu för att läsa Filurums texter.

Filurum.se är i dagsläget inte Filurums egen adress, men det har utlovats att domänen ska släppas till Filurum under oktober 2019. När så har skett så kommer även denna adress att leda till Filurums officiella hemsida, som nu enbart finns på adressen filurum.nu.

 

Pedagog Värmland

En dag om särskild begåvning 19 augusti 2016.

Föreläsningarna arrangerades av Karlstads kommun i samarbete med RUC på Karlstads universitet och sändes från Sundsta-aulan i Karlstad.

 

http://www.pedagogvarmland.se/live

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/en-dag-om-sarskild-begavning

 

 

 


Med Einstein i skolbänken

Roland S. Persson

 


Giftedness in early childhood

Margaret Sutherland 

 

 


Twiceexceptional children in mathematics education

Marianne Nolte

 


Gender differences between mathematically gifted pupils

Ralf Benölken

 


Matematikbegåvningar i klassrummet

Attila Szabo

 


Paneldiskussion

 


 

http://www.pedagogvarmland.se/