Roland S. Persson


Besök filurum.nu för att läsa Filurums texter.

Filurum.se är i dagsläget inte Filurums egen adress, men det har utlovats att domänen ska släppas till Filurum under oktober 2019. När så har skett så kommer även denna adress att leda till Filurums officiella hemsida, som nu enbart finns på adressen filurum.nu.

 

http://www.talentcentrebudapest.eu/sites/default/files/R.S.Persson.pdf

http://www.ur.se/Produkter/162309-UR-Samtiden-Installationsforelasningar-i-Jonkoping-Geniernas-varld

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:343651/FULLTEXT01.pdf