En skola för alla . Ingels skola i Rättvik

särskilt beåvad elev
En vackert skriven devis som tyvärr sällan uppfattas så av eleverna.