Utvalda länkar om särskilt begåvade barn

Se särbegåvning.se för en listning av de flesta svenska hemsidor om särskild begåvning.


 

Gratis stödmaterial för lärare från School of Education UNSW Arts & Social Sciences;

https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/gerric/resources/pd-package/ (på engelska)


Staffan Harlings hemsida om begåvade barn;

http://www.begavadebarn.nu/

 


 

Mona Liljedahls blogg om särskilt begåvade tonåringar;

https://monaliljedahl.wordpress.com/

 


Ulrika Åkessons blogg om särskilt begåvade barn;

http://sarskiltbegavadebarn.com/


 

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för särskilt begåvade barn i skolan;

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade barn 2015

 

Skolverket har också en Bedömningsportal, en prov- och uppgiftsbank till stöd i arbetet med bedömning och betygssättning;

https://bp.skolverket.se/web/thv/start

 

I matematik finns Diamant,ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik;

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205

 

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter;

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2660.pdf%3Fk%3D2660


 

SKL har i samarbete med Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala och Umeå kommuner tagit fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn;

SKL handlingsplan för särskilt begåvade barn 2014


Nacka kommun har tagit fram en utredning om “Maximal utveckling för alla hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar?”

http://nacka.se/SiteCollectionDocuments/05_maximal_utveckling_for_alla.pdf


 

Svenska Mensa har ett program för särbegåvade barn, ”Gifted Children Program”.;

Mensa GCP


 

Begåvningsinitiativet;

http://begavad.se/

Begåvningsinitiativet har även ett nätverk för skolor;

http://begavad.se/kategori/skolnatverk/

 


 

NCM och Blekinge Tekniska Högskolas hemsida om mattetalanger;

http://mattetalanger.ncm.gu.se/

 


 

Internationella länkar;

SENG – Supporting the Emotional Needs of the Gifted
http://www.sengifted.org/


 

NAGC National Association for Gifted Children

http://www.nagcbritain.org.uk/


 

ECHA – European Council of High Abilities
http://www.echa.info/


 

Davidson Institute for the profoundly gifted;

http://www.davidsongifted.org/


 

NACE – National Association for Able Children in Education
http://www.nace.co.uk/


 

The Australian Association for the education of the gifted and talented
http://www.decs.sa.gov.au/


 

The World Council for Gifted and Talented Children
https://world-gifted.org/


 

Gifted Development Centre and Visual-Spatial Resource

http://www.gifteddevelopment.com/

http://www.visualspatial.org/about.php


 

Byrdseed Gifted learners

http://www.byrdseed.com/


 

Potential Plus UK

http://www.potentialplusuk.org/


 

Swiss Association for Gifted Children

file:///C:/Users/setomelf/Documents/2010%20-%20Booklet%20about%20intellectually%20gifted%20children.pdf


 

Dansk skola för högt begåvade barn

http://www.mentiqa.dk/


 

Gifted Child Quarterly

http://gcq.sagepub.com/


 

John Hopkins Center for Talented Youth

www.hkage.org.hk


 

The Center for Gifted Education (CFGE)

http://education.wm.edu/centers/cfge/


 

Gifted Education Research, Resource and Information Centre (GERRIC), University of New South Wales, Australia

https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/gerric/


 

Institute for Research and Policy on Acceleration, University of Iowa, U.S.A.

http://www.accelerationinstitute.org/


 

International Centre for the Study of Giftedness (ICBF), University of Münster, Germany

http://www.icbf.de/en/


 

the Hong-Kong Academy for Gifted Education

http://www.hkage.org.hk/en/


Indiana Department of Education

http://www.doe.in.gov/sites/default/files/highability/guiding-students-high-abilities-social-and-emotional-considerations.pdf


 

Från finska YLE; http://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/27/se-de-sarbegavade-barnen


www.sibbo.fi; Undervisning av barn med särskild begåvning

 


 

http://www.scientificamerican.com/article/the-secret-to-raising-smart-kids1/


 

Våra systerorganisationer;

i Danmark; https://www.giftedchildren.dk/content.php

i Norge; http://krumelurebloggen.no/