länkar och tips


Besök filurum.nu för att läsa Filurums texter.

Filurum.se är i dagsläget inte Filurums egen adress, men det har utlovats att domänen ska släppas till Filurum under oktober 2019. När så har skett så kommer även denna adress att leda till Filurums officiella hemsida, som nu enbart finns på adressen filurum.nu.

Utvalda länkar om särskilt begåvade barn

easter-eggs-1231120_640


 

Gratis stödmaterial för lärare från School of Education UNSW Arts & Social Sciences;

https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/gerric/resources/pd-package/ (på engelska)


Staffan Harlings hemsida om begåvade barn;

http://www.begavadebarn.nu/

 


 

Mona Liljedahls blogg om särskilt begåvade tonåringar;

https://monaliljedahl.wordpress.com/

 


Ulrika Åkessons blogg om särskilt begåvade barn;

http://sarskiltbegavadebarn.com/


 

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för särskilt begåvade barn i skolan;

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade barn 2015

 

Skolverket har också en Bedömningsportal, en prov- och uppgiftsbank till stöd i arbetet med bedömning och betygssättning;

https://bp.skolverket.se/web/thv/start

 

I matematik finns Diamant,ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik;

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205

 

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter;

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2660.pdf%3Fk%3D2660


 

SKL har i samarbete med Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala och Umeå kommuner tagit fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn;

SKL handlingsplan för särskilt begåvade barn 2014


Nacka kommun har tagit fram en utredning om “Maximal utveckling för alla hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar?”

http://nacka.se/SiteCollectionDocuments/05_maximal_utveckling_for_alla.pdf


 

Svenska Mensa har ett program för särbegåvade barn, ”Gifted Children Program”.;

Mensa GCP


 

Begåvningsinitiativet;

http://begavad.se/

Begåvningsinitiativet har även ett nätverk för skolor;

http://begavad.se/kategori/skolnatverk/

 


 

NCM och Blekinge Tekniska Högskolas hemsida om mattetalanger;

http://mattetalanger.ncm.gu.se/

 


 

Internationella länkar;

SENG – Supporting the Emotional Needs of the Gifted
http://www.sengifted.org/


 

NAGC National Association for Gifted Children

http://www.nagcbritain.org.uk/


 

ECHA – European Council of High Abilities
http://www.echa.info/


 

Davidson Institute for the profoundly gifted;

http://www.davidsongifted.org/


 

NACE – National Association for Able Children in Education
http://www.nace.co.uk/


 

The Australian Association for the education of the gifted and talented
http://www.decs.sa.gov.au/


 

The World Council for Gifted and Talented Children
https://world-gifted.org/


 

Gifted Development Centre and Visual-Spatial Resource

http://www.gifteddevelopment.com/

http://www.visualspatial.org/about.php


 

Byrdseed Gifted learners

http://www.byrdseed.com/


 

Potential Plus UK

http://www.potentialplusuk.org/


 

Swiss Association for Gifted Children

file:///C:/Users/setomelf/Documents/2010%20-%20Booklet%20about%20intellectually%20gifted%20children.pdf


 

Dansk skola för högt begåvade barn

http://www.mentiqa.dk/


 

Gifted Child Quarterly

http://gcq.sagepub.com/


 

John Hopkins Center for Talented Youth

www.hkage.org.hk


 

The Center for Gifted Education (CFGE)

http://education.wm.edu/centers/cfge/


 

Gifted Education Research, Resource and Information Centre (GERRIC), University of New South Wales, Australia

https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/gerric/


 

Institute for Research and Policy on Acceleration, University of Iowa, U.S.A.

http://www.accelerationinstitute.org/


 

International Centre for the Study of Giftedness (ICBF), University of Münster, Germany

http://www.icbf.de/en/


 

the Hong-Kong Academy for Gifted Education

http://www.hkage.org.hk/en/


Indiana Department of Education

http://www.doe.in.gov/sites/default/files/highability/guiding-students-high-abilities-social-and-emotional-considerations.pdf


 

Från finska YLE; http://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/27/se-de-sarbegavade-barnen


www.sibbo.fi; Undervisning av barn med särskild begåvning

 


 

http://www.scientificamerican.com/article/the-secret-to-raising-smart-kids1/


 

Våra systerorganisationer;

i Danmark; https://www.giftedchildren.dk/content.php

i Norge; http://krumelurebloggen.no/