Leta Hollingworth


Leta Stetter Hollingworth (1886-1939)

Leta Hollingworth

Hollingworth gjorde mycket för att även begåvade flickor skulle uppmärksammas, vilket inte alltid var fallet.

“IQ tester bevisade att det existerar begåvade flickor”

-Hollingsworth 1926

 

Hollingworth fokuserade på miljön likaväl som arv. Hennes arbete fokuserade på de psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga förutsättningarna för de begåvade barnen.

Hollingworth drev även en skola i New York för begåvade barn och många av hennes akademiska metoder och principer används än i dag för begåvade barn.

1923 publicerades Hollingworth’s  Special Talents and Defects som tog upp frågor om begåvade barn med  inlärningssvårigheter.

1926 publicerades Hollingworth’s Gifted Children: Their Nature and Nurture.

En av Hollingsworth banbrytande teorier handlade om känslomässig utbildning (Emotional Education) för begåvade barn. Totalt identifierade hon 11 angelägenheter baserat på studier av begåvade barn;

 • Tillräckligt utmanande och intressant skolarbete
 • Anpassning till klasskamrater
 • Förmåga att leka med andra barn.
 • Att inte bli enstöringar
 • Att utveckla ledarskapförmåga
 • Att inte bli negativ mot auktoriteter
 • Tålamod inför andras inkompetens
 • Undvika rättshaveri beteende
 • Anpassa sig till regler och förväntningar.
 • Att förstå sitt ursprung och framtid från tidig ålder
 • Hantera svårigheterna med att vara en begåvad flicka

Hollingworth introducerade nytänkande metoder i klassrummet som används än idag exempelvis;

 • Flyttbara bänkar
 • Idrott
 • Konst och Musik
 • Hälsa och Kost
 • Moderna Språk
 • Vetenskap
 • Slöjd
 • Utflykter

KAE-2015