mensa GCP


Mensa GCps definition på särskild begåvning

Kännetecken

Hur vet jag att mitt barn är begåvat?

Även om gruppen ”särbegåvade barn/unga” innehåller individer med unika behov finns det ett antal gemensamma personlighetsdrag, eller kännetecken. För att räknas som särbegåvad behöver du/ditt barn/din elev inte vara utpräglad i alla dessa drag men bör omfatta flera av nedanstående kännetecken.

Särbegåvade barn utmärker sig oftast i yngre år genom att

 • Vara medveten och uppmärksam
 • Tänka och resonera kring abstrakta ting
 • Ha hög aktivitetsnivå
 • I vissa fall klart mindre sömnbehov
 • Vara extremt nyfiken och visa en nästan omåttlig lust på att lära sig nytt, att förstå sin omvärld
 • Lära sig nya saker snabbt
 • Vara känslosam och ha svårt att ta kritik
 • Visa tydliga drag av perfektionism
 • Visa intresse för intellektuella utmaningar, såsom pussel, tal och labyrinter.

Särbegåvade barn i skolåldern kännetecknas ofta av att de

 • Har en större förmåga än sina jämnåriga att ta till sig ny kunskap, komma ihåg tidigare inlärd kunskap och bearbeta information snabbare.
 • Ibland är negativa till skolan, oftast uttråkade då de sällan får möjlighet till utlopp för sin begåvning. Detta skapar i sin tur rastlöshet och som kan ge ett aggressivt beteende, eller omvänt ett passivt avståndstagande från skolan i att barnet börjar dagdrömma och bli uppslukad i en inre värld.
 • Visar prov på mycket stor koncentrationsförmåga inom självvalda aktiviteter.
 • Är öppna på andra sätt för inlärning.
 • Är duktiga på att tala men dåliga på att skriva.
 • Söker sig ofta till äldre personer
 • Har ibland dåliga relationer till kamrater och lärare.
 • Är extremt vetgiriga vilket kan leda till att deras frågor uppfattas som provocerande.
 • Ser lösningar som ingen annan ser.
 • Vill förstå orsak-verkan.
 • Kan vara så uppslukade av tankar att man måste fysiskt röra vid dem för att få kontakt.
 • Har en högt utvecklad känsla för rättvisa vilket kan ge problem i förhållandet med kamrater.
 • Kan ha mycket svårt att släppa en aktivitet för att gå vidare till nästa. Önskar gå till botten med allt. Avbrott kan orsaka stor frustration.
 • Har svårt att arbeta med lätta ämnen men trivs med komplexitet.

källa:http://mensa.se/begavade-barn-gcp/