Användarverktyg

Webbverktyg


olika-men-lika-infor-lagen

Olika – men lika inför lagen

Författare: Ansa Messner och Ingrid Wissting
Hur kan man identifiera och hjälpa särbegåvade elever för att de ska uppnå maximal kunskap utifrån sina förutsättningar? Ämnet är viktigt utifrån den enskilda elevens perspektiv och rättigheter och ur föräldrars och lärares synvinkel för att kunna hjälpa barnet/eleven att förstå sig själv och att få undervisning på adekvat nivå. Att lyssna till vad lärare säger om sina elever är en väg att hitta särbegåvningar, liksom att prova med mer avancerat material och svårare frågeställningar om man märker att eleven förvånar med sina tankar, frågeställningar och diskussioner. Resultatet visar sig ofta genom att eleven blir intresserad och arbetar intensivt på sitt eget sätt med skolarbete eller ämnen som tangerar det som görs i skolan. Ämnet rör alla som arbetar med barn och ungdomar i skolvärlden.

Inledning

Torsdagen den 4 september 2014 kom ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet (2014), med rubriken:

Särskilt begåvade elever ska stimuleras: ”Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i skolan, även särskilt begåvade elever. Därför har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att stödja skolors arbete med dessa elever”.

I skollagen (2014) 3 kap står följande:
”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

olika-men-lika-infor-lagen.txt · Senast uppdaterad: 2021-12-18 00.37 av admin