Psykologutlåtande

I ett psykologutlåtande hänvisas till resultat på olika tester samt information från vårdnadshavare och skolan.

Liksom vid all användning av tester måste resultaten ses som ungefärliga och tolkas med försiktighet. Testresultaten är också ”färskvara” och efter två år bör man göra om testningen om man fortfarande är osäker på barnets utvecklingsnivå.

Resultaten redovisas i förhållande till normalvariationen. Dvs. inom, under, respektive över normalvariationen.

Resultatet påverkas av språklig stimulans, uppmärksamhet och flexibilitet. Eventuella trauman, kriser och sociala förhållanden, understimulans mm.

En utförlig livsanamnes är grunden för en psykologbedömning. Psykologutlåtandet ska redovisa hur och av vilka, samt vilken information som inhämtats, vilka tester som använts,  resultaten av dessa, psykologens sammanfattande bedömning, slutsatser och eventuell diagnos. Inte inte minst viktigt är det att ge rekommendationer till både hem och skola.

Återkoppling av utredningens resultat ges först muntligt till vårdnadshavare som tillsammans med psykologen bedömer vilken information som ges till skolan. Vanligt är att vårdnadshavare får ett skriftligt utförligt utlåtande och skolan får en sammanfattning av den information de behöver för att fullgöra sitt uppdrag – att anpassa undervisningen efter elevens behov.

Ett original av Psykologutlåtandet ges till vårdnadshavare och ett original förvaras i journalmappen hos psykologen.

Anita Kullander, leg. psykolog, 2021