Om särskilt begåvade elever – för pedagoger

Erika Zakrisson och Anneli Bergman presenterar samarbets-projektet kring särskilt begåvade barn och elever i Borlänge – 2019.

Att upptäcka och identifiera särskilt begåvade elever

 Gratis stödmaterial för lärare från School of Education UNSW Arts & Social Sciences (på engelska) 

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade barn i skolan 2015

Skolverket har också en Bedömningsportal, en prov- och uppgiftsbank till stöd i arbetet med bedömning och betygssättning;

I matematik finns Diamant,ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik;

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter;

Nacka kommun har tagit fram en utredning om “Maximal utveckling för alla – hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar?”

NCM och Blekinge Tekniska Högskolas hemsida om mattetalanger;

NACE – National Association for Able Children in Education

The Australian Association for the education of the gifted and talented

Byrdseed Gifted learners

Potential Plus UK

CFGE  Dansk skola för högt begåvade barn – The Center for Gifted Education

Gifted Education Research, Resource and Information Centre (GERRIC), University of New South Wales, Australia

Institute for Research and Policy on Acceleration, University of Iowa, U.S.A.

International Centre for the Study of Giftedness (ICBF), University of Münster, Germany

The Hong-Kong Academy for Gifted Education

Indiana Department of Education