Pedagog Värmland- en dag om särskild begåvning


Pedagog Värmland

En dag om särskild begåvning 19 augusti 2016.

Föreläsningarna arrangerades av Karlstads kommun i samarbete med RUC på Karlstads universitet och sändes från Sundsta-aulan i Karlstad.

 

http://www.pedagogvarmland.se/live

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/en-dag-om-sarskild-begavning

 

 

 


Med Einstein i skolbänken

Roland S. Persson

 


Giftedness in early childhood

Margaret Sutherland 

 

 


Twiceexceptional children in mathematics education

Marianne Nolte

 


Gender differences between mathematically gifted pupils

Ralf Benölken

 


Matematikbegåvningar i klassrummet

Attila Szabo

 


Paneldiskussion

 


 

http://www.pedagogvarmland.se/