Plan för barn med särbegåvning efter pappans förslag

SR P4 Kristiansstad 2020-06-16 Längre intervju med pappan Fredrik Nilsson i Osby.

  • Fredrik Nilsson i Osby fick på måndagen i Osby bifall för ett medborgarförslag.
  • Fredrik har en son som är särbegåvad och hans medborgarförslag var att kommunen borde upprätta en handlingsplan för de elever som är särbegåvade.
  • ”Kunskapen är ganska låg om det här ämnet och det finns ett stort behov av handlingsplan”, säger Fredrik Nilsson.