Utanför ramarna – av Anita Kullander

En e-bok som försöker svara på frågor samt med många exempel från verkligheten, ge läsaren en ”bild”, en mental föreställning av hur särskild begåvning kan visa sig (eller döljas), upptäckas samt därefter stimuleras till optimal utveckling.

Likheter och olikheter med NPF-diagnoser redovisas. Vetenskap och beprövad erfarenhet blandas så att det förhoppningsvis blir lättläst, lättlärt och lättanvänt.

Boken grundar sig på information från föräldrar och barn som jag haft kontakt med, samt inte minst mitt arbete med barn/ungdomar/elever under snart 45 år.

Den tänkta läsaren är förälder, pedagog, psykolog, socionom, m fl – dvs alla professioner som kommer i kontakt med barn.

Boken säljes som pdf-fil som laddas ned via en länk som levereras via e-post.
PRIS: 160:- inkl moms.
Swish: 070-3771560
Handelsbanken: clearingnr: 6463 kontonr: 676393888
IBAN: SE9360000000000676393888
Ange den e-postadress dit länken ska skickas.
e-post: anita.kullander@recompile.se
Recensioner: