Användarverktyg

Webbverktyg


att-se-och-mota-begavade-barn-monks-ypenberg

Att se och möta begåvade barn

– En vägledning för lärare och föräldrar –

Av Franz J. Mönks och Irene H. Ypenberg
övers: Mia Engvén - fackgranskning m.m.: Arne Engström

 • ”Människans utveckling är en dynamisk process”,
 • ”Vad innebär hög begåvning?”,
 • ”Olika former av begåvning”,
 • ”Hög begåvning och talang”,
 • ”Finna och främja: ett oskiljaktigt tvillingpar i pedagogiken för högt begåvade barn”,
 • ”Barnet och den sociala miljön: att acceptera varandra och att anpassa sig till varandra”,
 • ”Möjligheter till stöd utanför skolan”,
 • ”Stödinsatser i skolan”,
 • ”Högt begåvade underpresterare”,
 • ”Exempel på differentierad undervisning”,
 • ”Den reformpedagogiska rörelsen”,
 • ”Stöd till begåvade innebär lika utvecklingsmöjligheter för alla”

Många begåvade barn får inte sitt utvecklingsbehov tillgodosett i skolan.
De klarar det mesta utan stöd och uppfattas som tämligen självgående. Risken är att dessa barn har så lätt för sig att de blir under stimulerade och förlorar självkänslan och lusten att utvecklas.

att-se-och-mota-begavade-barn-monks-ypenberg.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-06 10.20 av anita