Användarverktyg

Webbverktyg


for-psykologer

För psykologer


Den grekiska bokstaven Psi symboliserar ofta psykologi

Av Anita Kullander leg. psykolog.

Både skola och vårdnadshavare frågar efter ”bevis” på den särskilda begåvningen. Eftersom detta inte är en diagnos så är det vanligtvis inte något som psykologer utreder.
Socialstyrelsens anvisningar för skolpsykologer anger (markerat med inramad röd text) att en pedagogisk kartläggning alltid ska föregå en psykologutredning.

En psykologutredning med en IK-siffra (IQ) säger inget om vad en elev kan i skolämnena – den visar endast vilken inlärningsförmåga eleven har.

Adekvat kunskap för en skola är på vilken nivå (årskurs) elevens kunskaper ligger i respektive skolämne, vilken inlärningsmodell som fungerar bäst samt vilka pedagoger som har lyckats skapa en positiv relation till eleven. Detta får
man via en genomgående pedagogisk kartläggning/utredning.

Sidor under rubriken:
Begåvningstest
Psykologutredning
Psykologutlåtande
Mobbning


En veckas semester o mamma (jag) säger: såå skönt att slippa laga mat i en hel vecka. Sonen två år tittar på mig o säger snabbt ”jag slipper äta den”…

for-psykologer.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-05 11.38 av anita