Användarverktyg

Webbverktyg


psykologutlatande

Psykologutlåtande

Foto: Anita Hogeborn Kullander
I ett psykologutlåtande hänvisas till resultat på olika tester samt information från vårdnadshavare och skolan.
En utförlig livsanamnes är grunden för en psykologbedömning. Flera bitar ska sättas samman till en ”bild” av individen.

Psykologutlåtandet ska redovisa hur och av vilka, samt vilken information som inhämtats, vilka tester som använts,  resultaten av dessa, psykologens sammanfattande bedömning, slutsatser och eventuell diagnos. Inte inte minst viktigt är det att ge rekommendationer till både hem och skola. Resultatet påverkas av språklig stimulans, uppmärksamhet och flexibilitet. Eventuella trauman, kriser och sociala förhållanden, understimulans mm.

Resultaten redovisas i förhållande till normalvariationen. Dvs. inom, under, respektive över normalvariationen. När det gäller särskilt bgåvade barn så är det viktigt att redovisa värdena för både HIK och KRI (WISC-V). Resultaten påverkar bla ansökning till Mensa och andra grupper som kräver bevis på en viss IQ-nivå.

Liksom vid all användning av tester måste resultaten ses som ungefärliga och tolkas med försiktighet. Testresultaten är också ”färskvara” och efter två/tre år bör man göra om testningen om man fortfarande är osäker på barnets utvecklingsnivå.

Återkoppling av utredningens resultat ges först muntligt till vårdnadshavare som tillsammans med psykologen bedömer vilken information som ges till skolan. Vanligt är att vårdnadshavare får ett skriftligt utförligt utlåtande och skolan får en sammanfattning av den information de behöver för att fullgöra sitt uppdrag – att anpassa undervisningen efter elevens behov.

Ett original av Psykologutlåtandet ges till vårdnadshavare och ett original förvaras i journalmappen hos psykologen.

Anita Kullander, leg. psykolog, 2021

Sidor under rubriken:


När dottern blev lite trött på att jag hela tiden berömde hennes läsning.
- Dottern 4 år: På den skylten står det Biltema och där står det REA.
- Mamman: ja det gör det! Tänk att du är så duktig på att läsa när du bara är fyra år!
- Dottern: Ja, nu är det din tur att läsa mamma. Vad står det på den skylten?
- Mamman: Bauhaus
- Dottern: Bra, mamma.! Tänk att du är så duktig på att läsa när du är så himla gammal!

psykologutlatande.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-05 11.41 av anita