Att vara särskilt begåvad elev

Joakim i årskurs 1: Två månader efter skolstart kommer sonen hem och säger ”Nu får du söka en ny skola till mig. Jag har lärt mig allt de kan i den här skolan!”.

Anna i årskurs 2: ”När läraren har gått igenom vad man ska göra så har jag redan gjort det och då får jag sitta och vänta på de andra. Jag tycker inte om att vänta!”

Birgitta i årskurs 3: ”Jag brukar sopa golvet i klassrummet då jag inte har något att göra. Ibland sopar jag tre gånger om dagen.”

Elever har olika behov av att gå på djupet i sitt kunskapssökande.

Lars i årskurs 4. ”Äntligen får man gå hem så man kan få lära sig något!”

Abdo i årskurs 5: ”Varför ska jag gå till skolan. Jag lär mig ändå inget där!”

Erik i årskurs 6 är med på mötet med lärare och rektor. Han säger att skolan är som att sitta på en bussresa varje dag i sex timmar och titta ut genom fönstret vilket är oerhört tröttsamt. Han säger vidare att på 10 minuter har han gjort de uppgifter som man skulle göra på lektionen, sedan sitter han sysslolös. Erik berättar också att han har alla rätt på proven och vet därför inte på vilken kunskapsnivå han egentligen ligger. Rektor säger då att de hade tänkt sätta ut pärmar i varje klassrum med extrauppgifter. – Bra, säger Erik. Då vill jag ha en på min bänk!

Många är de föräldrar som förtvivlat försöker få acceptans och förståelse för deras barns situation i skolan.

En mamma hämtar sonen från skolan och läraren berättar att han larvat sig på lektionen och varit oförskämd. Det var i årskurs 2 och barnen hade pratat om det högsta benämnda talet och pratat om biljoner, triljoner osv. Sonen hade då sagt att det högsta talet är “gogolplex” och sedan ändrat sig och sagt att det måste vara gogolplex gånger gogolplex. Läraren hade då sagt till honom att sluta tramsa och ta lektionen på allvar. Mamma kollade upp vad gogolplex var och fick bekräftat att sonen hade rätt.”

Frågade precis Kennet om han tyckte det var kul på NO:n nu när de börjat med ellära. Han svarar: Ja han (dvs läraren) har försökt lära dem (dvs klasskamraterna) om elektriska tecken, strömbrytare, lampor och batterier.