Användarverktyg

Webbverktyg


begavning-och-intelligens

Begåvning och Intelligens

Ett sätt att mäta begåvning och intelligens är via begåvningstest. Man får då ett mått på individens IQ. De allra flesta ligger mellan IQ 85 – 115. Den enda klart definierade kategorin är individer med lägre IQ än 70. De har diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning (-funktionshinder). Vid IQ 125 börjar man benämna det som särskild begåvning (ca var 20:e person) och fortsätter sedan uppåt.

Statistiskt är det lika många under IQ 70 som över IQ 130. Begåvningskurvan avsmalnar, dvs allt färre individer, befinner sig längre till höger respektive vänster på skalan.

Så här funkar WISC-testet
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade WISC-testet, som kan berätta om barnet har svårigheter med saker som perceptuell funktion eller arbetsminne. Men vad innebär egentligen begreppen?

Sidor under rubriken:

begavning-och-intelligens.txt · Senast uppdaterad: 2022-09-21 08.59 av admin