Användarverktyg

Webbverktyg


beo-barn-och-elevombudsmannen

BEO Barn- och elevombudet

För barn och elever

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan.

Om du blir dåligt behandlad eller mobbad måste skolan hjälpa dig.
Alla på skolan måste behandla varandra med respekt.

Du kan känna dig illa behandlad eller mobbad av andra elever, en lärare eller någon annan vuxen på skolan. Även om ni tycker olika får ingen vara elak, slå, mobba eller frysa ut dig. Det gäller både vuxna och elever.
Skolan måste hjälpa dig.

Om du blir illa behandlad eller mobbad ska du prata med någon vuxen på skolan, till exempel någon lärare eller rektorn. Om det känns svårt kan du prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen, så att de pratar med skolan.

Skolan måste göra allt den kan för att hjälpa dig direkt. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas. Det spelar ingen roll om det bara har hänt en enda gång eller om det har hänt på skolan eller på fritiden. Det är alltid skolans jobb att se till att det slutar.

Kontakta BEO

Har du frågor om BEO och lagen? Då kan du höra av dig till oss.
E-post: beo@skolinspektionen.se
Telefon: 08-586 080 00, vardagar mellan klockan 9.00-12.00.
Kom ihåg att vi är opartiska och inte kan ge råd i specifika ärenden.

Hemsida: Barn- och elevombudet


Min son hade en förskolekompis på besök när han var 5 år, och kompisens mamma tog upp en dinosaurieleksak och sa: Ååh, är du också intresserad av dinosaurier, A tycker också om T-rex! Varpå sonen sa: ”Det där är ingen T-rex, det är en Allosaurus. T-rex har bara två klor, Allosaurus har tre. Jag har tre faktaböcker om dinosaurier om du behöver veta något mer.”

beo-barn-och-elevombudsmannen.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-06 10.47 av anita