Användarverktyg

Webbverktyg


filuren-funderar

FILUREN FUNDERAR

160223 Varför stimulerar vi hellre tänkbara OS-stjärnor än faktiska SO-stjärnor? 

160228 I skolans värld tror man på åldersindelad undervisning. Men man undervisar även i andra religioner.

160304 Varför får oftast en begåvad musikelev sin undervisning i gehör på rätt nivå medan en begåvad matte-elev sällan får gehör för att få sin undervisning på rätt nivå?

160311 Skoldebatten blommar av haranger från falanger. I skolbänkarna vissnar alltför många talanger.

160318 För vissa barn är inte den viktigaste frågan vilket betyg de ska få av skolan i morgon utan vilket betyg de skulle vilja ge till skolan idag.

160324 Varför det är lagkrav på att begåvningssvaga elever ska få gå i särskola men också att särbegåvade måste gå i vanlig klass

160331 På skolan prioriterar man åldersindelning före kompetens, detta som en förberedelse för arbetslivet där man händelsevis gör omvänd prioritering. Undervisningen ska bla. stimulera logiskt tänkande.

160409 Är en tes lika ”sann” oberoende av vem som uttalar den eller har någon av avsändarna tolkningsföreträde i betraktarens ögon? Vem och varför?

Torbjörn, rektor på särskolan: ”Rättvisa ligger inte i att vi bemöter alla barn likadant utan att vi bemöter varje barn utifrån det barnets behov”.

Shima, förälder till särbegåvat barn: ”Rättvisa ligger inte i att vi bemöter alla barn likadant utan att vi bemöter varje barn utifrån det barnets behov”.

160415 Till Oskar, 6 år: Välkommen till skolan – den sista utposten av ålderssegregerad verksamhet i det moderna samhället!

160422 Här på Hyckleströms skola lär vi barnen det demokratiska samhällets grundläggande värderingar./Jante Lagesson – rektor

160926 Hög begåvning är något man får gen-vägen. Men hamnar man i fel miljö kan man tvingas gå hur långa omvägar som helst.

161011 Alla barn har lika värde - men olika behov. Konsten är att inse och bejaka bäggedera - samtidigt och alltid.

161025 Även familjens hund tycks vara särbegåvad. Han är i alla fall förtjust i matte.

filuren-funderar.txt · Senast uppdaterad: 2021-12-23 18.39 av anita