Om Filurum

Filurum är ett nätverk med över 3 500 föräldrar och professionella inom olika kategorier. Medlemmarna kommer från hela Sverige samt våra grannländer. Nätverket är helt baserat på medlemskap i någon av grupperna på facebook.

Det finns alltså flera slutna grupper* på facebook för olika kategorier: Föräldrar med särskilt begåvade barn, pedagogisk personal, psykologer, läkare och sjuksköterskor, ungdomar och vuxna.

Nätverkets medlemmar tar själva initiativ till och ordnar kontinuerligt träffar med syfte att utbyta erfarenheter och inte minst erbjuda de särskilt begåvade barnen möjligheter att träffa likasinnade.

Tillhör du, eller anar du, att du tillhör någon av de berörda kategorierna så skriv ett mail till kontakt@filurum.se och berätta lite om dig själv och dina funderingar, samt vilken kommun du bor i. Du kommer sedan att erbjudas telefonkontakt med någon av Filurums kontaktpersoner (erfarna föräldrar,  pedagoger och psykolog) för ett introduktionssamtal per telefon.  Samtalet är främst till för att presentera Filurum och de olika grupperna. För medlemskap behövs inga formella bevis på begåvning.

Observera att Filurum drivs ideellt på kontaktpersonernas fritid, så det kan emellanåt dröja innan du får svar. Vill du redan idag diskutera eller läsa om särskild begåvning så kan du besöka Filurums öppna sida Filurum Sverige

*Slutna grupper på Facebook syns bara för de som är medlemmar.