Användarverktyg

Webbverktyg


foreningar-organisationer

Föreningar - organisationer

Mensa

Mensa är kanske den mest kända föreningen för intelligenta personer. De finns över hela världen. De firade nyligen 40 år. De startade främst för vuxna men har numera en avdelning för särskilt begåvade barn Mensa GCP. Gifted Children program

Under de senaste 10 åren har Filurums* medlemmar bildat flera formella föreningar, organisationer och företag med syfte att sprida kunskap om särskild begåvning, påverka myndigheter och makthavare och inte minst som stöd till begåvade barn och ungdomar, föräldrar och andra som arbetar med och för barn.stöd till begåvade barn och ungdomar, föräldrar och andra som arbetar med och för barn.

RFSB Riksförbundet för Särskild begåvning

RFSB Riksförbundet för Särskild begåvning

Riksförbundet för särskild begåvning främjar särskilt begåvade barns och vuxnas intressen, och verkar för att deras behov tillgodoses i samhället. Alla är mycket välkomna som medlemmar: vuxna, barn, föräldrar, lärare, skolledare, tjänstemän, huvudmän osv.

Tankesällskapet

Tankesällskapet Vill du och din familj bli medlemmar i Tankesällskapet, föreningen för filurfamiljer som vill hitta på roliga och utmanande saker tillsammans. Skicka ett mail med namn, adress, mail, personnummer till info@tankesallskapet.se.

Begåvade unga i Sverige

Begåvade unga i Sverige
Också särskilt / högt begåvade unga ska få de utmaningar, den stimulans och den bekräftelse de behöver för att utvecklas och trivas i och utanför skolan.

INTIZE

INTIZE - mentorskap i matematik
Intize erbjuder gratis mentorskap där studenter ideellt hjälper andra att lära sig matematik. Vårt syfte är att inspirera till ett ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande.


FORK

Fork Academy

*Filurum är ett informellt nätverk på facebook – alltså ingen formell förening.

foreningar-organisationer.txt · Senast uppdaterad: 2022-01-04 16.20 av anita