Om Filurum

Filurum är ett nätverk med över 3 000 föräldrar och professionella inom olika kategorier. Medlemmarna kommer från hela Sverige samt våra grannländer. Nätverket är helt baserat på medlemsskap i någon av grupperna på facebook.

Det finns alltså flera hemliga grupper* på facebook för olika kategorier: Föräldrar med särskilt begåvade barn, pedagogisk personal, psykologer, läkare och sjuksköterskor, ungdomar och vuxna.

Nätverkets medlemmar tar själva inititativ till och ordnar kontinuerligt träffar med syfte att utbyta erfarenheter och inte minst erbjuda de särskilt begåvade barnen möjligheter att träffa likasinnade.

Tillhör du eller misstänker du att du tillhör någon av de berörda kategorierna så skriv ett mail till kontakt@filurum.se och berätta lite om dig själv och dina funderingar. Du kommer sedan att erbjudas telefonkontakt med en av Filurums konsulter (erfarna föräldrar,  pedagoger och psykolog) som dels kan ge direkta råd och stöd men också informera om de olika grupperna.

Observera att Filurum drivs ideellt på konsulternas fritid, så det kan emellanåt dröja innan du får svar. Vill du redan idag diskutera eller läsa om särskild begåvning så kan du besöka Filurums öppna sida Filurum Sverige.

*Hemliga grupper på Facebook syns bara för de som är medlemmar

Filurum folder