Användarverktyg

Webbverktyg


publicerat-av-roland-s-persson

Publikationer av Roland S Persson i omvänd kronologisk ordning

Här nedan endast ett urval – komplett lista finns på Diva

Persson, R. S. (2019). Särbegåvade barn i skolan och deras hälsa. Jönköping, Sweden

Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. Roland S. Persson[2015] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf

Ability Climates: The forgotten cultural factor in promoting gifted education Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:428729/FULLTEXT01.pdf

On being musically gifted: For teachers, parents and their music-­studying pupils Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:439746/FULLTEXT01.pdf

The Multidimensional Model of Musical Giftedness (3MG): Breaking new ground in understanding musical talent and musical thinking Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:431753/FULLTEXT01.pdf

Straight Talking Gifted and Talented Education Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:411126/FULLTEXT01.pdf

Social responsibility for Talent in Europe: Considerations in planning for a European Model for Talent Support Roland Persson [2011] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:408676/FULLTEXT01.pdf

Adding emotion to the gifted musical mind: Towards a model of gifted musical thinking Roland Persson [2010] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:359988/FULLTEXT01.pdf

Särbegåvade barn och ungdomar är utmaning för svenska psykologer: En kort översikt Roland Persson [2010] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:343651/FULLTEXT01.pdf

Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational system: A survey study Roland Persson [2010] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:321684/FULLTEXT01.pdf

The Elusive Muse: Understanding Musical Giftedness Roland Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

The unwanted gifted and talented: A sociobiological perspective of the societal functions of giftedness Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

Europe, Gifted Education Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27576/1/gupea_2077_27576_1.pdf

Intellectually Gifted Individuals’ Career Choices and Work Satisfaction: A descriptive study Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:281434/FULLTEXT01.pdf

The Talent of Being Inconvenient: On the Societal Functions of Giftedness Roland S Persson [2009] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:228946/FULLTEXT01.pdf

SAIEEDC – A cognition-based generic model for qualitative data analysis in giftedness and talent research Roland Persson [2006] HLK, Livslång lärande/Encell

The maestro music teacher and musicians’ mental health Roland Persson [2006] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:540605/FULLTEXT01.pdf

Voices in the wilderness: Counselling gifted students in a Swedish egalitarian setting Roland Persson [2005] HLK, Livslång lärande/Encell http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:34791/FULLTEXT01.pdf

publicerat-av-roland-s-persson.txt · Senast uppdaterad: 2021-12-29 22.39 av anita