Sju tankar från en rektor

Om särskild begåvning i skolan

av: Vibeke Eriksson
Grundskoleutvärderare
Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad
tidigare rektor i 25 år

1. Börja med dig själv

 • Kunskap
 • Inställning
 • Attityd

 2. Skolans Värdegrund

 • “Det är inte fult att fatta fort.”
 • Hög begåvning är inte samma sak som hög prestation.

 3. Möten med lärarna

 • Resultatdialoger
 • Klasskonferenser
 • Alltid fråga: Vem eller vilka av dina elever tror du …?

 4. Kompetensutveckling

 • Skolverkets stödmaterial
 • Kollegial handledning
 • Erfarenhetsutbyte
 • Utbildning

5. Föräldrarnas roll

 • Lyssna på vårdnadshavarna!
 • Bemöt med respekt: Kanske det kan vara så att …?

6. Coachning

 • Bemötande av elev
 • Alternativa läromedel
 • Helhetssyn

7. Nyfikenhet

 • Provocerande elever
 • Stöd till lärare
 • Våga bli intresserad och fascinerad

“Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”
Lgr 11