Användarverktyg

Webbverktyg


sarskilt-begavade-barn-liljedahl

Särskilt begåvade barn

Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell
inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så att man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras lärandeutveckling och välmående.

Det finns en stor risk för att särbegåvade barn känner sig annorlunda och drar sig undan, döljer sina förmågor eller blir utåtagerande. Det kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa. Därför är det så viktigt att tidigt upptäcka, uppmärksamma och uppmuntra deras begåvning.

Denna bok är en pedagogisk handledning i hur man upptäcker och arbetar med särskilt begåvade barn i förskolan. Vilket stöd behöver dessa barn och vilken pedagogisk verksamhet kan få dem att trivas och utvecklas som individer?

Boken bygger på verkliga röster från förskolans värld – barn, pedagoger och föräldrar – som författaren har mött i arbetet med särskild begåvning. Vi får också ta del av ett särbegåvat barns egen berättelse när Lanny, nio år, skriver om sin förskoletid. Hennes erfarenheter och tankar ger oss insikt, inspiration och djupare förståelse för särskilt begåvade barn.

Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg, men kan med fördel läsas av specialpedagoger, föräldrar och förskollärarstudenter.

Om författaren:

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever.

sarskilt-begavade-barn-liljedahl.txt · Senast uppdaterad: 2021-12-18 11.43 av anita