sju tankar från en rektor


Besök filurum.nu för att läsa Filurums texter.

Filurum.se är i dagsläget inte Filurums egen adress, men det har utlovats att domänen ska släppas till Filurum under oktober 2019. När så har skett så kommer även denna adress att leda till Filurums officiella hemsida, som nu enbart finns på adressen filurum.nu.

Sju tankar från en rektor

om särskild begåvning i skolan

av: Vibeke Eriksson

Grundskoleutvärderare

Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

tidigare rektor i 25 år


1. Börja med dig själv

 • Kunskap
 • Inställning
 • Attityd

 

 

 2. Skolans Värdegrund

 • “Det är inte fult att fatta fort.”
 • Hög begåvning är inte samma sak som hög prestation.

 

 3. Möten med lärarna

 • Resultatdialoger
 • Klasskonferenser
 • Alltid fråga: Vem eller vilka av dina elever tror du …?

 

 

 4. Kompetensutveckling

 • Skolverkets stödmaterial
 • Kollegial handledning
 • Erfarenhetsutbyte
 • Utbildning

 

 

5. Föräldrarnas roll

 • Lyssna på vårdnadshavarna!
 • Bemöt med respekt: Kanske det kan vara så att …?

 

 

6. Coachning

 • Bemötande av elev
 • Alternativa läromedel
 • Helhetssyn

 

 

7. Nyfikenhet

 • Provocerande elever
 • Stöd till lärare
 • Våga bli intresserad och fascinerad

 


 

“Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

Lgr 11