Om särskild begåvning

Vad är särskild begåvning?

Särskild begåvning innebär, enkelt uttryckt, att en person har en väsentligt högre begåvning än sina jämnåriga. En praktiskt hållen definition, som ofta används i Sverige idag, kommer från forskaren Roland S Persson

Den är särskilt begåvad som förvånar dig vid upprepade tillfälle med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.”.

Ett annat sätt att definiera särskild begåvning är att mäta IQ. Enligt den definitionen börjar särskild begåvning vid en IQ på ca 125 (ca var 20e person) och fortsätter sedan uppåt. Genomsnittsintelligensen är satt till en IQ på 100. Detta innebär att det finns en normalfördelningskurva där majoriteten ligger runt 100 och sedan blir det en avsmalnande kurva ju längre till höger eller vänster du är på skalan. För varje steg som du har över medelvärdet, ökar din inlärningstakt samtidigt som behovet av repetition avtar.


Bild 1: Normalfördelningskurvan

Att vara särskilt begåvad innebär att hjärnan arbetar mycket snabbare och mer mångdimensionellt med att lösa problem och kan också lösa betydligt komplexare problem. Detta innebär att för särskilt begåvade barn spenderas väldigt mycket tid på att göra samma sak om och om igen när de redan kan momentet efter första repetitionen.

Ett par barn beskriver det såhär:

”Alla år jag bara suttit och lyssnat på sådant jag redan kan. Tänk om jag hade fått lära mig något istället. Då hade jag kunnat mycket nu.”

”Jag har läst och förstått stencilen fröken delar ut redan innan hon delat ut den till alla. Sedan måste jag sitta och vänta tills alla andra har förstått. Det kan ibland ta hela lektionen. Så jag jobbar aktivt i 30 s och sitter sedan uttråkad i 39 min och 30 s.”

För att inte bli uttråkade behöver våra hjärnor stimulans. Så som dagens skola är utformad får särskilt begåvade barn ofta för lite stimulans och blir uttråkade.