”Den är särskilt begåvad…

…som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.”
Professor Roland S Persson